Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4899 85da 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapanigrabarz panigrabarz
1565 7c63 390
Reposted frompannakreatura pannakreatura viakatastrofo katastrofo
0177 40fb 390

Bent Down (Otto Benesch)”, 1914, Egon Schiele.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabutterbeer butterbeer
5911 83a2 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viakatastrofo katastrofo
8223 ef90 390

Twin Peaks

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viazakazane zakazane
0824 0ce5 390
Reposted fromfelicka felicka viafindesiecle findesiecle
4472 e6df 390
Reposted frommruugaa mruugaa viacheshiresmile cheshiresmile
1773 2b79 390
Salvador Dali , Untitled, painting for the opening of the “Seven Lively Arts” musical in 1944.

Destroyed in a fire at the Ziegfeld Theatre, NYC.
-Also-
Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
4994 0835 390
Reposted fromverronique verronique viadzisniezasne dzisniezasne
3978 a25f 390

surrealist-phantoms:

Brendan Thompson

Reposted fromkimik kimik viaonebreath onebreath
Można się uzależnić od różnych rzeczy, jak się ma w sobie dziurę. Dziurę nudy oraz przede wszystkim niezgody na to, co w danym momencie czujesz.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viagravediggan gravediggan
2916 e979 390
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Reposted frompensieve pensieve viagravediggan gravediggan
8113 4cb3 390
Reposted fromnyaako nyaako viagravediggan gravediggan
4093 f347 390
Reposted fromjustinwright justinwright viagravediggan gravediggan
4943 fdb1 390
Reposted fromtelewizja telewizja viagravediggan gravediggan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl